Kompetensnätverk

Föreningen K3H och Testlabbet har skapat ett nätverk av olika kompetenser i verksamheten som kan bidra inom social hållbarhet, hälsa och idrott. Vi är övertygade om att ett holistiskt synsätt på hälsa och prestation, det vill säga att allt hänger samman som en helhet, leder till bättre resultat.

Vårt syfte med kompetensnätverket är att kunna erbjuda en bredd av kompetenser för att kunna uppnå en hållbar hälsa och hållbara prestationer.

Det unika är att du slipper söka dig till flera olika aktörer utan istället har alla kompetenser under samma paraply. Det här innebär också att nätverket kan samverka för att ta dig som individ, er som förening eller företag längre i processen mot det uppsatta målet.

Kompetensnätverket träffas regelbundet för att utvecklas tillsammans och för att kunna hålla sig uppdaterad med de senaste rönen inom de olika fälten.

Andreas Mattsson

Verksamhetsansvarig K3H/Testlabbet
Kompetens inom träning, tester, rådgivning och utbildning.
andreas@k3h.se
0708-148581

Maria Sjöberg

Leg. fysioterapeut MSc
Specialist inom fysisk aktivitet och idrottsmedicin
www.karlskronaidrottsmottagning.se
maria@karlskronaidrottsmottagning.se
0455-75000

Johannes Jönsson

Mental rådgivare
Bedriver coaching inom privatliv, näringsliv och idrott.
www.birdway-coaching.se
johannes@birdway-coaching.se
0733-992814

Emma Martner

Leg. dietist
Kostrådgivare inom hälsa och idrott
www.emergikost.se
emma@emergikost.se
072-7232747

Nanne Olsson

Testansvarig
Profil med bred erfarenhet inom testverksamhet i Sverige
nanne.olsson@rfsisu.se
0708-108250

Linda Eriksson

Träning och hälsorådgivare
Kompetens inom testning, rådgivning och utbildning. Specialist inom gravid/mammaträning.
liindaeriksson@gmail.com
0733-223996

Richard Johansson

Idrottsläkare
Erbjuder kundanpassad lösning för individ och förening.
www.rjmedicin.se
rjmedicin@gmail.com

Christian Malmström

Ironcoach
Erbjuder coaching och föreläsning inom uthållighetsidrott
www.ironcoach.se
christian@ironcoach.se
0733-124940