K3H

Vi tror på individens egen kraft och vilja att hitta sin väg. Med stärkande aktiviteter lyfter vi medmänniskor i inkluderande projekt där vi samarbetar med både offentlig och privat sektor.
Ni och vi – låt oss skapa samhällsnytta tillsammans.

HJÄRTA
HÅLLBARHET
HÄLSA
VO2-test

Projekt

K3H driver flera egna projekt, men vi har även samarbeten med andra. Vi finns också som stöd för projekt som ägs av andra aktörer.