K3H

Vi tror på individens egen kraft och vilja att hitta sin väg. Med stärkande aktiviteter lyfter vi medmänniskor i inkluderande projekt där vi samarbetar med både offentlig och privat sektor.
Ni och vi – låt oss skapa samhällsnytta tillsammans.

HJÄRTA
HÅLLBARHET
HÄLSA

Projekt

K3H driver flera egna projekt, men vi har även samarbeten med andra. Vi finns också som stöd för projekt som ägs av andra aktörer.