Dans för hälsa

Föreningen K3H driver i samarbete med elevhälsan på Törnströmska gymnasiet i Karlskrona projektet Dans för hälsa.
Dans för hälsa är en vetenskapligt utvärderad metod som kompletterar elevhälsans arbete med att minska stress hos unga. Det finns ett stort behov av en motpol till prestationssamhället och lyfta fram glädje. Kravlös dans är ett exempel på insats som kan möta det behovet.
Med stöd av Sparbanksstiftelsen har K3H utbildat två fysioterapeuter som dansledare och från och med mitten av mars har elever möjlighet att två gånger i veckan dansa sig till bättre hälsa.
Scroll to top