Tester och rådgivning för motionärer och elitmotionärer

Submaximalt cykeltest (Ekblom Bak)

Ekblom Bak-testet är framtaget av forskare på GIH och är ett submaximalt
cykelergometertest för beräkning av VO2max.

Låg risk för testpersonen
Testet passar för situationer där du behöver bestämma maximal
syreupptagningsförmåga men inte har möjlighet att genomföra ett
maximalt test, till exempel vid en hälsobedömning.

Tidsåtgång ca 20 min.
Tillgängliga arbetsformer cykel

För dig som vill ha ett mått på din kondition
utan att behöva köra ett maxtest!

Pris: 499 kr

Run Fitness

Är ett alternativ för den som har möjlighet att genomföra ett
maximalt test för VO2max.

Ett test där personen förflyttar sig en sträcka på 15 meter. Testet
börjar med promenadtempo och övergår progressivt till jogg och
slutligen löpning.

Testpersonen kliver själv av vid sin högsta ansträngning. Passar
utmärkt för den som motionerar vid något tillfälle per vecka.

Tidsåtgång ca 30 min
Tillgängliga arbetsformer löpning

För dig som vill ha ett mått på konditionen
och kan köra ett test med hög ansträngning!

Pris: 499 kr

Maxpulstest

Ger ett exakt mätvärde och är bra om du vill ha hjälp med att ta
reda på din maxpuls. Maxpulsen är din högsta hjärtfrekvens och
beror inte på din syreupptagningsförmåga.
Maxpulsen har ett stort värde för att komma igång med
pulsbaserad träning.
Analys och genomgång av resultat samt muntlig rådgivning ingår.

Tidsåtgång ca 45 min
Tillgängliga arbetsformer: löpning/cykel

För dig som vill komma igång med pulsbaserad
träning!

Pris: 795 sek

Inbody 720

Ett analysverktyg för kroppssammansättning. Mäter med hög kvalitet
bland annat skelettmuskelmassa, fettmassa, muskelbalans, basal
ämnesomsättning och visceralt fett. En impedansmätning av detta
slag kan användas inom olika områden vid friskvårdsarbete,
rehabilitering, idrottsmedicin och för dem som tränar både elit– och
motionsnivå.

Analys och genomgång av resultat samt muntlig rådgivning ingår.
Tidsåtgång ca 30 min

För dig som vill ha fakta om din kropp som
bygger på träning och kostvanor!

Pris: 595 sek

Hälsorådgivning – InBody

Hållbar hälsa utifrån ett holistiskt hälsoperspektiv
60 min

Följande ingår:
– Hälsoenkät (holistiskt)
– Inbodymätning (kroppssammansättning)
– MI samtal (riktning och mål med sin hälsa)
– Önskemål uppföljning framåt

För dig som prioritera hälsa som
framgångsfaktor!

Pris: 995 sek

Hälsorådgivning – InBody – Kondition

Hållbar hälsa utifrån ett holistiskt hälsoperspektiv
120 min

Följande ingår:
– Hälsoenkät (holistiskt)
– Inbodymätning (kroppssammansättning)
– Konditionsmätning (testvärde), cykel SUB maximalt eller Run
Fitness gång/löpning.
– MI samtal (riktning och mål med sin hälsa)
– Rådgivning från teori till tillämpning utifrån ett självledarskap.
– Önskemål uppföljning framåt

För dig som prioritera hälsa som
framgångsfaktor!

Pris: 1995 sek