Kraftsamling för ungas psykiska hälsa i Blekinge

Ungas psykiska hälsa blir allt sämre och det är ett stort problem för både individ och samhälle. Det är också en komplex fråga som inte har en enkel lösning.

Karlskrona 3H har nu fått äran att vara med i en kraftsamling när det gäller ungas psykiska hälsa i Blekinge. Initiativet syftar till att samla många olika personer, organisationer och professioner som jobbar med målgruppen för att hjälpa varandra att kreativt komma längre än man skulle göra på egen hand.

Det handlar om att se att det inte finns en lösning utan att det finns många lösningar och på olika plan. Det krävs samverkan för att hjälpa unga på riktigt och på lång sikt.

De sociala utmaningar vi lever med idag, som exempelvis psykisk ohälsa hos barn och unga, är till sin natur komplexa, sammanlänkade och sträcker sig över flera områden och sektorer.  Ingen aktör kan ensam lösa dessa utmaningar utan flera samarbeten över flera nivåer behöver komma till. Vi är så glada över responsen från K3H och övriga civilsamhället i Blekinge och det engagemang som de visar för att vara en del av lösningen. Alla har en roll att spela och civilsamhällets betydelse går inte att överskatta, säger Anna Lindeberg som är en av projektledarna. 

Under våren 2024 ska initiativet samla alla aktörer som är med vid fyra tillfällen för att diskutera och agera.

Initiativet jobbar på ett missionorienterat sätt och det handlar om att förändra hela system. För detta krävs ett tvärvetenskapligt perspektiv och engagemang från aktörer på alla nivåer. Det handlar om att bryta silos och låta aktörer som annars inte träffas diskutera problem och lösningar. Syftet är att alla ska jobba åt samma håll.

Parallellt ska en grupp unga driva ett demokratilabb som är en beprövad metod där unga och vuxna kreativt ifrågasätter, fördjupar och tänker nytt tillsammans. Demokratilabb syftar till att stärka ungas röst i arbetet för bättre psykisk hälsa i och utanför skolan.

Uppdragsgivare för initiativet är Blekinges kommuner och Region Blekinge via det regionala samverkansorganet LSVH. 

Läs mer om Kraftsamling för ungas psykiska hälsa i Blekinge här.

Scroll to top