Healthy Women

Healthy Women vill inspirera till bättre fysisk och psykisk hälsa samt ett mer jämställt samhälle.

Dans för hälsa

Dans för hälsa är en vetenskapligt utvärderad metod som kompletterar elevhälsans arbete med att minska stress hos unga. Det finns ett stort behov av en motpol till prestationssamhället och lyfta fram glädje. Kravlös dans är ett exempel på insats som kan möta det behovet. 

Scroll to top