Tillsammans med Karlskrona kommun bryter K3H ensamhet

Team Senior är ett nytt initiativ från Karlskrona kommun som syftar till att bryta ensamhet bland äldre. Forskning visar att många äldre upplever att de är ensamma och det påverkar hälsan negativt.

Inom projektet Team Senior ska äldre personer kunna prova aktiviteter och få möjlighet att träffa nya vänner under minst åtta veckor. Team Senior startar i september och är öppet för dig som är över 65 år och bor i Karlskrona.

– Vi vet att behovet är stort och det känns väldigt roligt att kunna erbjuda Team Senior till våra äldre kommuninvånare, säger Therese Stjerna på Äldreförvaltningen.

Karlskrona 3H har fått i uppdrag av Karlskrona kommun att vara projektledare för Team Senior.

– Det är en ynnest att få vara med och jobba med en sådan viktig insats som Team Senior är, säger projektledaren Anne Berglund.

Läs mer om Team Senior och anmäl dig här

Scroll to top