Gratis föreläsning om varför effektmätning är viktigt

Hur mäter vi effekten och värdet av den samhällsnytta vi skapar i projekt och verksamhet? Och hur kan vi använda resultatet? I den här tematräffen får du baskunskaper och insyn i möjligheten att mäta effekt och räkna på värdet av det du och din organisation gör.

Det är värdefull information för att veta att ni gör rätt saker och det ger en bra förståelse för vad som kan utvecklas vidare. Det blir dessutom lättare att sälja in projekt och verksamhet till finansiärer om du på ett tydligt sätt kan visa på effekten och vad den samhällsnyttan är värd i ekonomiska termer.

Föreläsaren Erik Jannesson är ekonomie doktor i strategisk verksamhetsstyrning och specialist i effektmätning hos Skandias stiftelse Idéer för livet. Erik brinner för styrning utifrån ett hållbarhetsperspektiv, och har under snart 15 år utbildat, processlett och stöttat organisationer som vill förstå framför allt de sociala effekterna och värden som de bidrar till. Erik har även haft en framskjuten roll i skapandet av den nyligen publicerade svenska standarden för mätning av sociala och miljömässiga effekter.

På tematräffen ska Erik under tre timmar gå igenom värdeskapandekedjan, effekt och påverkan. Han kommer även att prata om möjligheten till innovativa upphandlingar. Tanken är att du ska få med dig något konkret därifrån och att ditt intresse för effektmätning och dess möjligheter har ökat.

Träffen riktar sig till idéburna aktörer, projektorganisationer, föreningar och tjänstemän på offentliga förvaltningar, som till exempel upphandlare.

De som står bakom initiativet är Karlskrona 3H, Nätverket Idéburet Blekinge, Region Blekinge, RF-SISU Blekinge och Idéer för livet.

När: 25 september klockan 08:30-12:00

Var: Valjevikens folkhögskola, Sölvesborg

Kostnadsfritt och fika ingår. Anmälan är bindande

Anmäl dig här.

Scroll to top